, ,

වයස අසූවයි.. අර්ජුනගේ අම්මාටත් වරායේ අධ්‍යක්‍ෂ ධුරයක්..


ඇමති අර්ජුන රණතුංග විසින් සිය මව ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ තනතුරකට පත් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

වයස අවුරුදු 80 ඉක්මවූ ඇයට මෙම තනතුරට අදාලව දීමනා රහිතව රුපියල් ලක්‍ෂයකට ආසන්න වැටුපක්ද, ඉන්ධන දීමනාද සහිත වාහනයක්ද ලබා දී ඇතැයි වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි.

මීට අමතරව සිය සහෝදරයයකගේ බිරිඳකටද එහි ඉහලම තනතුරක් හිමිව ඇති බව පැවසෙයි.

0 comments:

Post a Comment