, , , ,

අපි ගංවතුර ආධාර දෙන්න අන්ඩවෙයාර් ගත්තා… පූජා උමාශංකර් සජීවීව පෙන්වයි.. [Video]


ආපදාවට පත්ව සිටින ජනතාව වෙත ආධාර බෙදා දීම සඳහා ජනප‍්‍රිය නිලි පූජා උමාශංකර් ඇතුළු පිරිසක් විසින් එකතු කරන ලද ආධාර බෙදා දීමට යාමට පෙර ඇය විසින් අන්තර්ජාලයට එක් කරන ලද වීඩියෝවකි මේ.

0 comments:

Post a Comment