,

කෙටියෙන් ලැබිය හැකි අමුතු වින්දනයක් එලියට එයි.


කෙටි චිත්‍රපටයක් තුළ සමාජයට බොහෝ දේ ප්‍රකාශ කළ හැකියි.

එසේ ඉන්දීය සිනමාවෙන් ලොවට ඉදිරිපත් කළ නවතම නිර්මාණයක් වෙත බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

Manoj Bajpayee, Neha Sharma සමඟ Radhika Apte රංගනයෙන් හැඩ කරන මෙම නවතම නිර්මාණය Kriti.

මෙහි අධ්‍යක්ෂක වරයා Shirish Kunder.

කෙටි චිත්‍රපට කලාව වෙනසක් එක කරමින් නිර්මාණය වූ Kriti පහතින්.

0 comments:

Post a Comment