, ,

පෙම්වතාට නිරුවත පෙන්වන්න ගිය තරුණියට සිදුවුණු දේ (Video)


වර්තමානයේ සෑම රටකම තරුණ වැඩිහිටි අය අතරේ Selfie ඡායාරූප ගැනීම ඉතාම ප්‍රචලිත දෙයකි. එසේම මේ නිසා බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ ප්‍රශ්න වලටත් මුහුණ දී ඇති බව ද අසන්නට ලැබේ. මේ නිසා ජීවිත පවා අනතුරේ වැටුණු අවස්ථා වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් ඉන්දියානු තරුණියකටත් Selfie ඡායාරූප නිසා අපහසුතාවයතට පත් වීමට සිදුව තිබේ.

ඇයට මේ නිසා බලාපොරොත්තු නොවූ සිදුවීමකට ඇයට මුහුණ දීමට සිදුව තිබේ. ඇගේ පෙම්වතාගේ බලකිරිම මත ඇය නිරුවත් Selfie ඡායාරූපයක් රැගෙන ඇති අතර මේ නිසා ඇයට දැඩි අපහසුතාවකට පත්වීමට සිදුව තිබේ.

ඔබත් මෙවැනි සෙල්ෆි ඡායාරූප ගන්නේ නම් ඊට පෙර දෙවරක් නොව කිහිපවතාවක් සිතා බලන්න

පහතින් එම වීඩියෝව බලන්න.

0 comments:

Post a Comment