,

ලංකාවේ පළවෙනි Action Wedding pre shoot එක මෙන්න : Video


අමුතුම ආරක Wedding pre-shoot එකක් Studio CJS photography & Cinematography ආයතනය විසින් සිදුකර තිබේ.

එම වීඩියෝව චන්දිම ජයනාත් සීලවන්ශගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන අතර ක්‍රියාදාම ආරක් ගත් පළමු Wedding pre-shoot මෙය වේ.

0 comments:

Post a Comment