,

සත්ව ඝාතනයට එරෙහිව ප්‍රසිද්ධියේ නිරුවත්වූ නිළිය (Video)


සත්ව ඝාතව වලට විරුද්ධව ප්‍රසිද්ධ නිළියක් වීඩියෝවක් වෙනුවෙන් පෙනී සිට තිබෙන අතර ඇය මෙම වීඩියෝවට පෙනී සිට ඇත්තේ නිරුවතින් වීම විශේෂත්වයකි.
ඇය මෙලෙස නිරුවකින් එම වීඩියෝව සඳහා පෙනී සිටීමට අදහස් කර ඇත්තේ නිරුවත සම්බන්ධ යම් කිසි දෙයක් ලෝකය තුළ සිදු කළහොත් එය සමාජය තුළ වැඩි කතාබහක් ලක්වීමට ඉඩ ඇති නිසාවෙන් බව වාර්තා වේ.

0 comments:

Post a Comment