, , , ,

“මගෙ පෙම්වතා හේමාල්” පියුමි – “ඒක වැරදීමක් ” හේමාල්


“මම මේ රූ රැජන තරගෙට පස්සේ උදයකාන්ත අයියා අධ්‍යක්ෂණය කරන මං රඟපාන මුල්ම ෆිල්ම් එකට ලෑස්ති වෙනවනේ. ඒකේ මගෙ පෙම්වතා හේමාල්.” එහෙම කියන්නේ පියුමි හංසමාලි.

පියුමි පුවත්පතකට කළ ඒ ප්‍රකාශය ඇත්තක් ද?.

හේමාල් රණසිංහ කිව්වා ඒ චිත්‍රපටයේ තමන් රඟ නොපාන බව.

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරන උදයකාන්ත වර්ණසූරියත් අපට කිව්වේ පියුමි හංසමාලිට වැරදීමක් වී ඇති බවයි.

0 comments:

Post a Comment