, ,

ඔබාමාගේ දුව කරපු කැත වැඩක් පත්තුවෙයි (Video)


අමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමාගේ දුව කරපු වැඩක් මේ වන විට ලොවපුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

0 comments:

Post a Comment